Wpływ planów zagospodarowania przestrzennego i uwarunkowań prawno-gospodarczych na ekonomikę projektów inwestycyjnych
na przykładzie ośrodków o zróżnicowanym stopniu zurbanizowania z terenu województwa mazowieckiego

rozprawa doktorska

11 stycznia 2011 r. arch. Danuta Jędrzejewska-Szmek obroniła doktorat. Rozprawa jest dostępna jako pdf.

Wyrażam zgodę na pobór w formacie pdf mojej rozprawy doktorskiej „wpływ planów zagospodarowania przestrzennego i uwarunkowań prawno-gospodarczych na ekonomikę projektów inwestycyjnych na przykładzie ośrodków o zróżnicowanym stopniu zurbanizowania z terenu województwa mazowieckiego” oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie treści i rysunków zawartych w tejże rozprawie, pod warunkiem
każdorazowego przywołania źródła z podaniem zarówno autorki rozprawy, jak i promotora (prof. dr hab. arch. Witolda A. Wernera) oraz nazwy uczelni (Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej).

dr arch. Danuta Jędrzejewska-Szmek

Recognised European Valuer (2008–2013)
rzeczoznawca majątkowy