Działalność w środowisku rzeczoznawców majątkowych

dr arch. Danuta Jędrzejewska-Szmek Danuta Jędrzejewska-Szmek

Współpraca z Helsińską Fundacją Praw Człowieka

W okresie wrzesień 2011–luty 2013 dr arch. Danuta Jędrzejewska-Szmek była członkiem Rady Programowej Kliniki Prawa Własności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Po restrukturyzacji Działu Prawnego i włączeniu Kliniki Praw Własności do Programu Spraw Precedensowych dr arch. Danuta Jędrzejewska-Szmek kontynuuje współpracę z Fundacją należąc do grupy stałych ekspertów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Baza danych o rynku nieruchomości

W 2000 roku grupa warszawskich rzeczoznawców majątkowych podpisała umowę o utworzeniu bazy danych o rynku nieruchomości. Baza była oparta o program „Walor 3” napisany na zamówienie rzeczoznawców majątkowych. Wspólnym wysiłkiem grupy w bazie zawarto informacje o >55000 transakcjach z rynku nieruchomości. Obecnie dr arch. Danuta Jedrzejewska-Szmek kontynuje jako osoba indywidualna wprowadzanie danych do bazy. Gromadzone informacje są wykorzystywane zarówno w operatach szacunkowych, jak i przekrojowych analizach rynku nieruchomości. Aktualnie zbiór zawiera dane o >85 000 transakcji.

Bezpłatne konsultacje

Firma DECUMANUS udziela bezpłatnych porad z zakresu rynku nieruchomości osobom kierowanym przez organizacje pożytku publicznego i osobom potrzebującym.

Termin bezpłatnych konsultacji: pierwszy poniedziałek każdego miesiąca. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie dokładnego terminu w sekretariacie biura.