Uprawnienia do wykonywania zawodu
przez dr arch. Danutę Jędrzejewską-Szmek

wycena nieruchomości:

Dr arch. Danuta Jędrzejewska-Szmek, jako biegła sądowa w zakresie szacowania nieruchomości, jest wpisana na listę biegłych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie (od 1996 r.) oraz przy Sądzie Okręgowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie (od momentu jego utworzenia).

Wyceny wykonujemy również po angielsku.

architektura:

Wszystkie kategorie działalności są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

Szkolenia

Lista publikacji


zbyszek [at] in.waw.pl